Blankett för ansökan ur fonden

Fondens ändamål

Fonden instiftas av Östersunds fallskärmsklubb till minne av våra vänner: 

  • Mikael Eriksson
  • Jan-Gunnar Johansson
  • Alexandra Nielsen
  • Tor Norrlander

som omkom i den tragiska flygolyckan vid Optands flygfält 6:e augusti 2004. Syftet med fonden är att bidra till ökad säkerhet vid fallskärmshoppning.

Bidrag till 6:e augustifonden sätts in på bankgiro 933-8773. 

Märk talongen med 6:e augustifonden.

Räkenskaper

Fonden skall ha egen redovisning som är helt skild från ÖFSK. Räkenskapsår skall vara kalenderår

Förvaltning

Fondemedlen skall placeras i räntefonder eller kunna utnyttjas genom utlåning till ÖFSK. Räntan vid utlåning till ÖFSK skall vara riksbankens referensränta + tre procentenheter. 50% av varje års fondresultat och 50% av årets bidrag till fonden skall tillföras fondens egna kapital och resterande balanseras för utdelning. Förvaltningen sköts av ÖFSK:s kassör. Revisor skall vara ÖFSK:s revisor.

Utdelning

Medlemmar i ÖFSK kan genom ÖFSK:s styrelse ansöka om bidrag ur fonden för säkerhetshöjande investeringar i utrustning eller för fallskärmsutbildning. ÖFSK:s styrelse beslutar därefter om bidrag från de medel som balanserats för utdelning och utdelning av bidrag sker efter att justerad protokollskopia lämnats till fondens kassör.

Ändring av stadgar

Fondens stadgar får inte ändras annat än på förslag av ÖFSK:s styrelse och beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten i ÖFSK. Detsamma gäller eventuell upplösning av fonden.

Vi stöttas avVill du sponsra?

Vill du stötta klubben och fallskärmssporten? Du kan få din logotyp här, länkad till din hemsida! KLICKA för mer info!

Östersunds fallskärmsklubb

Optands flygfält 130

831 92 Östersund

Organisationsnummer 893200-4388

Bankgiro: 933-8773

SWISH: 123 449 0710

Tel: 073-831 08 13

tandem@ofsk.net

ordforande@ofsk.net

styrelsen@ofsk.net